Rewizje Tomaszowskie Nr 1(665) – 5 stycznia 2017 r., s. 15

Książka autorstwa tomaszowianki Agnieszki Martinki bogato ilustrowana fotografiami, zawierająca fotokopie wielu dokumentów i licząca ponad 480 stron oraz wydana na bardzo wysokim poziomie edytorskim, poświęcona ojcu autorki – doktorowi Zdzisławowi Martince – harcerzowi, uczniowi i absolwentowi tomaszowskiego liceum, młodocianemu żołnierzowi konspiracji niepodległościowej ZWZ-AK Obwodu Tomaszów z kompanii “Kruka”, więźniowi aresztu śledczego PUBP, a następnie zauralskich łagrów, zaś po szczęśliwym powrocie do Polski lekarzowi, aktywnemu społecznikowi i członkowi organizacji kombatanckich.