Opowieść tomaszowsko-lwowsko-uralska.

Refleksje nad książką Agnieszki Martinki “Połowinka. Rowerem na Ural, do miejsca zesłania Ojca”

Szanowni Państwo!

8 marca 2018 roku Pani Maria Woś, dziennikarka Radia Wrocław, przerwała cykl swoich bezcennych “Opowieści lwowskich” (http://www.radiowroclaw.pl/employees/view/82/Maria-Wos), aby podzielić się ze słuchaczami osobistymi refleksjami na temat mojej książki “Połowinka” (http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/75762/Opowiesc-tomaszowsko-lwowsko-uralska).
Pani Mario, dziękuję za piękną “Opowieść tomaszowsko-lwowsko-uralską”!

Agnieszka Martinka, autorka

8 marca i kobiety na drodze Połowinki