Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na barwną opowieść i projekcję multimedialną z pielgrzymiego szlaku z Polski do Rosji

Data: 30 stycznia 2019 r., godz. 17.00

Miejsce: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji, Nisko, ul. Tadeusza Kościuszki 1

Zapraszam i Ja – Agnieszka Martinka
Krótka fotorelacja na stronie Gminy i Miasta Nisko 
Połowinka w Nisku